Litteratur och tidskrifter

OBS! Eftertryck förbjudet. © Monika Moberg Kilefors

I mars har kommit från tryckeriet Tidsbilder, ett urval minnesbilder under mer än ett sekel, Författare Monika Moberg Kilefors ISBN: 978-91-519-1532-6

Innehåller 48 sidor, A4-format. Omslag; fram- och baksida, se nedan. Om du är intresserad och vill köpa, kontakta monika.moberg@blackhornet.me

Vi drack vårt kaffe på toaletten utkom 2018. Scrolla ner.

Västgötabygden nr 5 2020 omslag. Scrolla ner.

Biominnen utkommer senare under 2020. Liv i Sverige. Monika har en artikel med.Den 18 maj 2019 ”släppte” Arbetets museum i Norrköping en antologi med min text som huvudrubrik ”Vi drack vårt kaffe på toaletten”. Boken handlar om yrken förr och nu. Mitt bidrag handlar om när jag arbetade på kontoret på Oenta i slutet av 1950-talet.

I SLA den 14 juni finns ett reportage om boken och undertecknad.

https://www.sla.se/2019/06/14/monika-drack-sitt-kaffe-i-smyg-pa-toaletten/

Västgötabygden nr 5 2020 (baksidan ses nedan), utkommer till prenumeranterna i slutet av oktober.

Nr 6 2020, inte redigerat ännu, kommer ut i slutet av november.

OBS! Eftertryck förbjudet. © Monika Moberg Kilefors

       © Monika Moberg 2015